Kozak Yaylası

Kozak bölgesinde bulunan yaylanın yüksekliği 500 ile 1000 metre arasında değişir. 800-1000 metre yükseltilerde kızılçam (pinus brutia), fıstık çamı (pinus pinea); 100 metre üstü doruklarda karaçam (pinus nigra) bitki örtüsü kendini gösterir.

Kozak yayla çanağı 15 km. çaplı bir çemberdir. Bu çemberin içinde 16 milyon fıstık çamı vardır. Bunun 5 milyonu tam verimli, 5 milyonu ise az verimli ve yeni yetişenler ağaçlar, 6 milyonu da boy boy yeni dikilenlerdir. Bu ağ̆açlardan fıstık üretimi yıldan yıla değismesine karşın ortalama 1000 ton dolayındadır.

Kozak’ta köylerin yakınlarında bir çok yörük mezarları bulunmaktadır. Mezar taşları yazısız, büyük ve biçimsiz taşlardır. Ancak büyük kaya parçası oluşları ile günümüze ulaşabilmişerdir.

AIMA Retreat sizlere Kozak Yaylası gezisi organize edebilir. Lütfen ofis ile görüşünüz.